Tehnike i materijali 1

Teorijska nastava bavi se sticanjem teorijskih znanja studenata iz oblasti tehnologije slikarstva kroz niz nastavnih jedinica sistematizovanih kroz teme: podloge u slikarstvu i njihovo prepariranje, pigmentne boje kao materijal u slikarstvu, veziva za boju, razredivaci, fiksativi, medijumi, savremeni i alternativni likovni materijali, pribor i klasicni i alternativni postupci rada. Jedan cas teorijske nastave prate tri casa prakticne nastave na kojima se studentima demonstrira prakticna primena teorijskog znanja i razvijaju njihove izvodacke veštine na bazi tog znanja. Postoji visok stepen korelacije izmedu ovog predmeta i predmeta Slikanje – Transponovanje, koji sadržajem prati predmet Likovne tehnike 1, kroz zadatke u kojima studenti razvijaju sposobnost samostalne prakticne primene znanja i veština.

Dejan Anđelković