U nastavku se nalaze detaljne informacije o Info kursu.

– Datum održavanja INFO KURSA – 13. i 14. maja 2023.

– Prijave – do 12. maja 2023. do 12h

*Prijavu možete obaviti lično u Studentskoj službi svakog radnog dana od 10-14h, zakljčno sa 12. majem do 12h.

Dokaz o uplati upload-ovati na dnu forme, iskljucivo kao sliku (.jpg) ili .pdf format!

Naknadu za pohađanje Informativnog kursa u visini od 6.000 dinara uplatiti na

– Primalac: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija Odsek za umetnost i dizajn

– Žiro račun škole: 840-0000002105666-61

– Šifra plaćanja: 189

– Poziv na broj: 333-45ime prezime kandidata

SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – DIZAJN ENTERIJERA
SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – MEDIJI SLIKE
SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – GRAFIČKI DIZAJN