IZDAVAŠTVO 2018-03-28T18:27:00+00:00

vslpu part

 

Fanzin PART nastao je 2011. godine kao projekat studenata odseka grafički dizajn sa željom da se studenti promovišu i publikuju svoje radove.

part.vslpu.edu.rs

AlumniINkubator STRUK – mesto okupljanja i razmene informacija i znanja, namenjenog bivšim, sadašnjim i budućim studentima VŠLPUSS, kao i saradnicima, prijateljima i ostaloj zainteresovanoj javnosti. Na taj način se stiče uvid u aktivnosti studenata odseka MEDIJI SLIKE, prati i podržava njihov rad po završetku studija ali i podstiču da se bave vannastavnim aktivnostima i saradnjom sa institucijama kroz projekte, što mladim kolegama omogućava da se kontinuirano obrazuju i nakon završenog školovanja.

strukav.wordpress.com