U nastavku se nalaze detaljne informacije o Info kursu.
– Datum održavanja INFO KURSA – 11. i 12. mart 2023.
– Prijave – do 10. marta 2023. do 12h
*Prijavu možete obaviti lično u Studentskoj službi svakog radnog dana od 10-14h, zakljčno sa 10.
Martom do 12h.

Dokaz o uplati upload-ovati na dnu forme, iskljucivo kao sliku (.jpg) ili .pdf format!

Naknadu za pohađanje Informativnog kursa u visini od 6.000 dinara uplatiti na
– Primalac: Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija
Odsek za umetnost i dizajn
– Žiro račun škole: 840-0000002105666-61
– Šifra plaćanja: 189
– Poziv na broj: 333-45–ime prezime kandidata

SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – DIZAJN ENTERIJERA
SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – MEDIJI SLIKE
SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – GRAFIČKI DIZAJN