СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИМАЛИ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ,  ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ У РОКУ ЗА РЕДОВНО ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАТУМА ЗАВРШЕТКА СТУДИЈА, ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗА ВРАЋАЊА ПРИМЉЕНОГ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА UNICREDIT БАНЦИ, УЗ ОВЕРЕНУ ФОТОКОПИЈУ УВЕРЕЊА О
ЗАВРШЕНИМ СТУДИЈАМА. ПРОСЕЧНА ОЦЕНА У ТОКУ СТУДИЈА, НАЈМАЊЕ 8,50.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ СЕ МОГУ ПРОНАЋИ НА САЈТУ:

https://studenti.unicreditbank.rs/upload/documents/Zahtev%20za%20oslobadjanje%20obaveze%20vracanja%20kredita.pdf