PROSTORNI DIZAJN

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program Dizajn, master strukovnih studija, nalazi se u polju umetnosti. Koncipiran je u skladu sa savremenim tendencijama i interdisciplinarnim pristupom poštuje indivualnost studenata kao i njihovo osposobljavanje za rad u kompaniji na poslovima stvaranja brenda, prostornog dizajna, dizajna nameštaja, total dizajna i slično.

Svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni dizajner. Osnovni cilj studijskog programa jeste da se studenti usavrše i specijalizuju u skladu sa ličnim afinitetima u okvirima odabranog modula, primenjujući i integrišući do sada stečena znanja i kreativne veštine, kako bi se osposobili za samostalni, umetnički i timski kreativni rad, kao i za dalji profesionalni razvoj. Svrha master strukovnih studija Dizajna jeste sticanje novih kompetencija studenata, koje prate promene, razvoj i potrebe tržišta.

Studijski program sadrži dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn, izborom odgovarajućeg modula student se opredeljuje za jedno od dva moguća usmerenja.

Predviđeno trajanje programa je 4 semestra. Svaki semestar ima 15 nastavnih nedelja i nosi 30 ESPB. Ukupan obim studijskog programa Dizajn master strukovnih studija je 120 ESPB.

Svrha Master studijskog programa Dizajn je:

  • Obrazovanje mladih master strukovnih dizajnera koji će biti sposobni da se aktivno uključe u poslove grafičkog i prostornog dizajna. Stečena znanja omogućavaju rad iz Srbije putem internet platformi na poslovima dizajna za inostrane kompanije na globalnom i regionalnom tržištu, ohrabrujući mlade dizajnere ostanu u zemlji.
  • Sticanjem Master zvanja u oblasti Brend dizajna kandidat se osposobljava za rad na konkretnim, složenim zadacima u oblasti korporativnog dizajna, a u funkciji stvaranja i održavanja brenda. Stečena znanja su nadgradnja veština stečenih na osnovnim studijama u oblastima, digitalnog marketinga, interfejs dizajna, razvoja novih pakovanja, ilustracije, animacije, prostorne grafike, fotografije, a sve uz podršku savremenih tehnologija i platformi.
  • Sticanjem Master zvanja u oblasti Prostornog dizajna kandidat se osposobljava za rad na konkretnim složenim zadacima projektovanja privremenih instalacija koje imaju funkciju prodajnog, izložbenog objekta ili štanda u funkciji osnaživanja brenda, kao i za realizaciju izložbenih postavki.

Osposobljavanje studenta za rad na svim zadacima vezanim za proizvodnju i promociju komada nameštaja. Od ideje do gotovog proizvoda, sa svim neophodnim grafičko-dizajnerskim elementima neophodnim za plasman proizvoda na tržište (vizuelni identitet, pakovanje, internet sajt, promotivni materijal u štampanom i digitalnom obliku, nulti prototip…).

  • U kontekstu odnosa privrede i strukovne škole svrha master programa je da se dodatno povežu privatni sektor i obrazovne institucije kroz zajedničke projekte i saradnje. U kontekstu kulture i društva svrha master programa je u povezivanju I sa kulturnim i drugim državnim institucijama nudeći svoja znanja, usluge i iskustva u funkciju promocije kulture i drugih društveno afirmativnih vrednosti.

O MODULU – PROSTORNI DIZAJN

Prva godina pruža korpus znanja neophodan za razumevanje odnosa dizajna prostora i dizajna upotrebnih predmeta, rasvete i nameštaja, kao i neophodnih tehničkih i softverskih znanja za izradu 3D štampanog ili virtuelnog modela. Student stiče znanja da analitički razume tržište koje diktira dizajn danas sa jedne strane i da balansira između trenda i suštinske potrebe bića, sa druge strane. Na prvoj godini studija, student će razvijati kreativnost i likovnost razumevanja prostora kao i snalaženja i transformacije prostora u crtež. Izborne grupe predmeta pružaju mogućnost sticanja znanja i veština za izradu realističnih 3D modela, uz upotrebu savremenih softvera i alata za izradu prototipa i 3D modela.

Program druge godine Master strukovnih studija stečena znanja, objedinjena kroz teorijski i praktični rad na projektima, primenjuje u građenju aktuelne slike u polju dizajna nameštaja i pop ap prostora. Na osnovu prethodno stečenih znanja, student ume da definiše jasan idejni koncept, kompletno tehnički dokumentovan i spreman za realnu proizvodnju. Takođe, student će umeti da kreira koncept izložbe za fizičku realizaciju, virtuelni muzej, koncept dizajna digitalnih prostornih ambijenata koristeći 3D i 2D alate.

Na kraju četvrtog semestra od studenta se očekuje da ostvari sintezu stečenih znanja na predmetu Master rad. Projekat podrazumeva celokupan proses – od analize zadatka, nalaženja kreativnog rešenja, projektovanja, do izrade nultog prototipa. Objedinjujući znanja i veštine stečene na studijskom programu, student će biti u mogućnosti da realizuje i prezentuje projekat.

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program PROSTORNI DIZAJN možete se obratiti putem maila prostorni_dizajn@vslpu.edu.rs

Potvrda o izjednačavanju ranije stečenog stručnog naziva i uslovi za upis na master strukovne studije lica koja su studije završila na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti

Obaveštenje možete preuzeti оvde

UPUTSTVO ZA PISANJE STRUKOVNOG MASTER RADA IZ POLJA UMETNOSTI