Adresa:
Pante Srećkovića 2
11060 Beograd, Srbija

Zastupnik/ mr Dragan Bošković

direktor@vslpu.edu.rs

Koordinator za nastavu / mr Bojana Bojović Milošević
pom.direktora@vslpu.edu.rs

Rukovodilac pravnih,kadrovskih,administrativnih i opštih poslova-Šef službe / Ivana Bjekić
sekretar@vslpu.edu.rs

Poslovni sekretar / Milena Pavlović
vslpu@vslpu.edu.rs

Studentska služba
stud.sluzba@vslpu.edu.rs
+381117291196
+381117291943

Komunikacije i biblioteka /
Slobodan Peruničić
slobodan.perunicic@vslpu.edu.rs
+381117291707

Studentski parlament
stud.parlament@vslpu.edu.rs

IT sluzba:
nemanja.kovacevic@vslpu.edu.rs

Rukovodilac Katedre za dizajn

gdrukovodilac@vslpu.edu.rs

derukovodilac@vslpu.edu.rs

Rukovodilac Katedre za umetnost

msrukovodilac@vslpu.edu.rs

Žiro račun škole: 840-0000002105666-61
Šifra plaćanja: 189
Poziv na broj: 333-šifra iz Cenovnika (dve cifre)broj indeksa studenta

Pratite nas na zvaničnim mrežama:


facebook page / facebook student group /
youtube / instagramlinkedin school /

Kontaktirajte nas:

    Vaše ime

    Vaš mejl

    Predmet

    Poruka

    Upišite tekst sa slike: captcha