DIZAJN ENTERIJERA

U okviru studija koje traju tri godine (6 semestara) studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna za projektovanje i razradu modernog i stilskog stambenog i javnog enterijera, kao i ambijentalnih celina u okviru kojih se vrši promocija i prezentacija određenih proizvoda ili delatnosti (sajmovi, komercijalne izložbe, modne revije itd.) Studijski program Dizajn enterijera predviđen je za obrazovanje dizajnera koji će svojim stručnim znanjem i operativnim sposobnostima odmah po završetku studija moći da se uključe u proces rada, na nivou saradnika u velikim projektantskim timovima ili samostalno, na oformljenju manjih enterijerskih projekata. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni dizajner – dizajner enterijera.

ALUMNI – STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA

INFORMATIVNI KURS ZA UPIS NA ODSEK ZA UMETNOST I DIZAJN

Informativni kurs se održava svake godine u predviđenim terminima pre prijemnog ispita i objavljuje se na sajtu škole.

Na Informativnom kursu kandidati se upoznaju sa formom prijemnog ispita. Učestvuju u simulaciji prijemnog ispita, koriste slične ili iste materijale i pribor, i prolaze kroz sve segmente u istom trajanju kao na prijemnom ispitu. Informativni kurs traje dva dana, vikendom.

Profesori vode Informativni kurs i tu su da odgovore na sva pitanja, daju smernice i ukažu kandidatu na sve eventualne propuste.

Informativni kurs sprovodi se za tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije vezane  za Informativni kurs blagovremeno će biti objavljene na sajtu škole.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona ili putem imejl adrese:

011/729 11 96;   011/729 19 43
oud@bpa.edu.rs

TEST ISTORIJE UMETNOSTI I POZNAVANJA KULTURE, 40 minuta (10 poena):
Zaokružujući jedan od četiri ponuđena odgovora kandidat popunjava test od 20 pitanja iz domena istorije umetnosti i opšte kulture. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: „LIKOVNA KULTURA“ za gimnazije i stručne škole / Vidosava Galović, Branka Gostović, Beograd: Zavod za udžbenike, izdanja 2017. i 2020. Pitanja iz opšte kulture se odnose na upućenost kandidata u savremene tokove u kulturi.

CRTANJE– mrtva priroda/kompozicija sa geometrijskim telima, 4 sata (20 poena):
Studija nekoliko aranžiranih predmeta geometrijskih tela i mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.
Za ispit poneti:
2-3 lista PAK papira veličine 50 x70 cm, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća, štapić za viziranje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

PROJEKCIJE ZADATOG PREDMETA, 3 sata (25 poena):
Na osnovu perspektivnih prikaza objekta, nacrtati projekcije (pogled odozgo i 4 izgleda).
Za ispit poneti:
Pribor za tehničko crtanje (dva trougla, šestar, gumicu)

VIZUELNO OBLIKOVANJE, 3.5 sata (25 poena)
Zadatak br. 1 – Od dobijenog materijala (lepenka, tripleks papir, lepak, spajalica…), oblikovati trodimenzionalnu formu (maketu), prema zadatoj temi.
Zadatak br. 2 – Dobijenu formu iz zadatka br.1 slobodoručno nacrtati iz dva ugla posmatranja
Za ispit poneti:
Pribor za crtanje (olovke HB, B1-8 po izboru), više papira A4, gumicu

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.
ZABRANJENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.
RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ODSEKA.

PREUZMITE OBAVEŠTENJE O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program DIZAJN ENTERIJERA možete se obratiti putem mail-a lidija.zivkovic@bpa.edu.rs

PRIJAVA ZA INFO KURS 2024 #2
SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA #2 – DIZAJN ENTERIJERA