MASTER STUDIJE UPIS

DETALJNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA I USLOVA ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE 2024/2025. GODINE, MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU.

Trajanje studija: 2 godine (4 semestra)

Broj bodova: 120 ESPB bodova

Broj mesta za upis studenata:

Studijski program AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE

1 budžetski student, 9 samofinansirajućih studenta (stečeno zvanje: Strukovni master likovni umetnik)

Studijski program DIZAJN

1 budžetski student, 19 samofinansirajućih studenta

  • Modul: BREND DIZAJN

(ukupno 10 studenata na modulu) (stečeno zvanje: Strukovni master dizajner – Brend dizajner)

  • Modul: PROSTORNI DIZAJN

(ukupno 10 studenata na modulu) (stečeno zvanje: Strukovni master dizajner – Prostorni dizajner)

Prvi konkursni rok:

  1. Prijavljivanje na konkurs: 23. i 24. septembra 2024. god. od 09:00 do 14:00 časova
  2. Lista prijavljenih kandidata (raspored i termini polaganja prijemnog ispita (isticanje spiskova): 24. septembra 2024. god.
  3. Prijemni ispit: 25. septembra 2024. god.
  4. Privremena (preliminarna) rang lista: 26. septembra 2024. god. u 10:00 časova.
  5. Kandidati imaju pravo da podnesu prigovora na privremenu (preliminarnu) rang listu 26. i 27. septembra 2024. god.
  6. Konačna rang lista: 30. septembra u 10:00 časova tj, 02. oktobra u slučaju da bude podneta žalba Savetu
  7. Upis kandidata koji steknu pravo upisa: 02. oktobra 2024. god. tj. 04. oktobra u slučaju da bude podneta žalba Savetu
KONKURS ZA UPIS – MASTER STUDIJE 2024

MEJLOVI ZA KONTAKT STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA:

AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE – miodrag.krkobabic@bpa.edu.rs

BREND DIZAJN – radomir.levajac@bpa.edu.rs

PROSTORNI DIZAJN – jugoslava.kljakic@bpa.edu.rs

Potvrda o izjednačavanju ranije stečenog stručnog naziva i uslovi za upis na master strukovne studije lica koja su studije završila na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti

Obaveštenje možete preuzeti оvdе