MASTER STUDIJE UPIS

DETALJNE INFORMACIJE U VEZI USLOVA ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU.

Потврдa о изједначавању раније стеченог стручног назива и услови за упис на мастер струковне студије лица која су студије завршила на Вишој школи ликовних и примењених уметности

Обавештење можете преузети овде