MASTER STUDIJE UPIS

DETALJNE INFORMACIJE U VEZI NOVIH TERMINA KONKURSA I USLOVA ZA UPIS MASTER STRUKOVNIH STUDIJA MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU.

Потврдa о изједначавању раније стеченог стручног назива и услови за упис на мастер струковне студије лица која су студије завршила на Вишој школи ликовних и примењених уметности

Обавештење можете преузети овде