BREND DIZAJN

STUDIJSKI PROGRAM

Studijski program Dizajn, master strukovnih studija, nalazi se u polju umetnosti. Koncipiran je u skladu sa savremenim tendencijama i interdisciplinarnim pristupom poštuje indivualnost studenata kao i njihovo osposobljavanje za rad u kompaniji na poslovima stvaranja brenda, prostornog dizajna, dizajna nameštaja, total dizajna i slično.

Svršeni studenti dobijaju stručno zvanje Master strukovni dizajner. Osnovni cilj studijskog programa jeste da se studenti usavrše i specijalizuju u skladu sa ličnim afinitetima u okvirima odabranog modula, primenjujući i integrišući do sada stečena znanja i kreativne veštine, kako bi se osposobili za samostalni, umetnički i timski kreativni rad, kao i za dalji profesionalni razvoj. Svrha master strukovnih studija Dizajna jeste sticanje novih kompetencija studenata, koje prate promene, razvoj i potrebe tržišta.

Studijski program sadrži dva modula – Brend dizajn i Prostorni dizajn, izborom odgovarajućeg modula student se opredeljuje za jedno od dva moguća usmerenja.

Predviđeno trajanje programa je 4 semestra. Svaki semestar ima 15 nastavnih nedelja i nosi 30 ESPB. Ukupan obim studijskog programa Dizajn master strukovnih studija je 120 ESPB.

Svrha Master studijskog programa Dizajn je:

  • Obrazovanje mladih master strukovnih dizajnera koji će biti sposobni da se aktivno uključe u poslove grafičkog i prostornog dizajna. Stečena znanja omogućavaju rad iz Srbije putem internet platformi na poslovima dizajna za inostrane kompanije na globalnom i regionalnom tržištu, ohrabrujući mlade dizajnere ostanu u zemlji.
  • Sticanjem Master zvanja u oblasti Brend dizajna kandidat se osposobljava za rad na konkretnim, složenim zadacima u oblasti korporativnog dizajna, a u funkciji stvaranja i održavanja brenda. Stečena znanja su nadgradnja veština stečenih na osnovnim studijama u oblastima, digitalnog marketinga, interfejs dizajna, razvoja novih pakovanja, ilustracije, animacije, prostorne grafike, fotografije, a sve uz podršku savremenih tehnologija i platformi.
  • Sticanjem Master zvanja u oblasti Prostornog dizajna kandidat se osposobljava za rad na konkretnim složenim zadacima projektovanja privremenih instalacija koje imaju funkciju prodajnog, izložbenog objekta ili štanda u funkciji osnaživanja brenda, kao i za realizaciju izložbenih postavki.

Osposobljavanje studenta za rad na svim zadacima vezanim za proizvodnju i promociju komada nameštaja. Od ideje do gotovog proizvoda, sa svim neophodnim grafičko-dizajnerskim elementima neophodnim za plasman proizvoda na tržište (vizuelni identitet, pakovanje, internet sajt, promotivni materijal u štampanom i digitalnom obliku, nulti prototip…).

  • U kontekstu odnosa privrede i strukovne škole svrha master programa je da se dodatno povežu privatni sektor i obrazovne institucije kroz zajedničke projekte i saradnje. U kontekstu kulture i društva svrha master programa je u povezivanju I sa kulturnim i drugim državnim institucijama nudeći svoja znanja, usluge i iskustva u funkciju promocije kulture i drugih društveno afirmativnih vrednosti.

O MODULU – BREND DIZAJN

Na prvoj godini studija, kroz grupu obaveznih predmeta polaznici master studija, se upoznaju sa funkcijom vizuelnog identiteta u stvaranju identiteta kompanije i mehanizmom nastanka ili stvaranja brenda, načinima pozicioniraja i komunikacije sa publikom. Brend stvara percepcija publike, pa se sagledava kako vizuelni elemeni i aspekti koji utiču na brend strategiju, nastanak brenda, brend iskustvo i transformaciju brenda u skladu sa zahtevima tržišta. Izborne grupe predmeta omogućavaju studentu da produbi određene veštine u domenu digitalnih fabrikacija, print produkcije, studijske fotografije ili prostornog dizajna.

Na drugoj godini master studija studenti usavršavaju znanja i veštine kojima se jača snaga brenda, koristeći fotografiju, grafiku u prostoru i alate za promociju brenda. Grupom izbornih predmeta, produbljuju se znanja iz web animacije, tipografije i dizajna digitalnog interfejsa, omogućavajući studentu da se dodatno profiliše.

Na kraju četvrtog semestra od studenta se očekuje da ostvari sintezu stečenih znanja na predmetu Master rad, na kom student koncipira sveobuhvatni originalni projekat, kroz praktični (umetnički) i pisani rad. Kroz realizaciju samog projekta u štampanom i digitalnom obliku, student demonstrira znanja i veštine realizacije i prezentacije projekta. Master dizajner u stanju je da samostalno ili u timu radi na rebrendiranju i stvaranju novog brenda.

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program BREND DIZAJN možete se obratiti putem maila brend_dizajn@vslpu.edu.rs

Potvrda o izjednačavanju ranije stečenog stručnog naziva i uslovi za upis na master strukovne studije lica koja su studije završila na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti

Obaveštenje možete preuzeti оvde

UPUTSTVO ZA PISANJE STRUKOVNOG MASTER RADA IZ POLJA UMETNOSTI