Projekt Art Centar se bavi umetničkim, umetničko-obrazovnim, razvojnim i stručno-konsultativnim aktivnostima u oblasti umetnosti.

Polja aktivnosti Projekt Art Centra obuhvataju grafički dizajn, dizajn enterijera i polje medija slike.

Centar osmišljava, priprema i sprovodi međunarodnu i lokalnu saradnju, obrazovne, vanškolske, komunikacijske i razvojne aktivnosti u okviru umetničkog, profesionalno-umetničkog, umetničko-istraživačkog i primenjeno-istraživačkog rada.

Centar razvija, definiše i sprovodi obuke, kurseve, radionice, seminare i izdaje sertifikate učesnicima. Takođe, Projekt Art Centar uspostavlja mrežu pojedinaca, institucija i organizacija čije aktivnosti spadaju u oblasti kulture i umetnosti.

Kroz svoje projekte, Centar podržava profesore, administrativno osoblje, studente i druge zainteresovane strane u razvoju njihovih profesionalnih veština i preduzetničkih sposobnosti.

Aktivnosti Centra uključuju:

  • Iniciranje, informisanje i konsultovanje sa profesorima, saradnicima, nenastavnim osobljem i studentima Odseka za umetnost i dizajn u vezi sa učešćem u različitim lokalnim i međunarodnim projektnim saradnjama u oblasti umetnosti.
  • Ustanovljavanje, negovanje i razvoj saradnje sa visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu koje sprovode obrazovne programe u oblasti umetnosti.
  • Praćenje ponuda međunarodnih obrazovnih projekata (mobilnosti, saradnje i izgradnje kapaciteta) u oblasti umetničkog obrazovanja.
  • Organizovanje i sprovođenje učešća Odseka za umetnost i dizajn na domaćim i međunarodnim izložbama, takmičenjima, treninzima, kursevima, stručnim seminarima i sajmovima visokog obrazovanja.
  • Upravljanje i ažuriranje baze podataka vezane za aktivnosti Centra.
  • Upravljanje informativnim aktivnostima (kontakti sa medijima, stručnom javnošću, institucijama i partnerima u zemlji i inostranstvu).

Članovi Projekt Art Centra:

RUKOVODILAC Prof. Sonja Vlahović

sonja.vlahovic@bpa.edu.rs

KOORDINATOR Slobodan Peruničić

slobodan.perunicic@bpa.edu.rs

ESPB COORDINATOR Prof. Martin Erdeš

martin.erdes@bpa.edu.rs