Projekt art centar – Centar za projekte, međunarodnu i lokalnu saradnju, vannastavne aktivnosti i komunikacije VŠLPUSS

Radi efikasnijeg sprovođenja osnovnih strateških opredeljenja formiran je Centar za projekte, međunarodnu i lokalnu saradnju, vannastavne aktivnosti i komunikacije VŠLPUSS. Projekt art centar je operativna jedinica u sastavu VŠLPUSS koji u okviru svoje nadležnosti za međunarodnu saradnju uspostavlja, neguje i razvija saradnju sa drugim visokoobrazovnim institucijama u inostranstvu,  kao i ostalim srodnim međunarodnim organizacijama. Takođe, Projekt art centar pruža podršku studentima nastavnom i nenastavnom osoblju prilikom uključivanja u različite međunarodne projekte.

Realizacija aktivnosti kroz Projekt art centar treba da omogući dodatno (spoljno) finansiranje projekata i pozitivno utiče na podsticanje i podržavanje aktivnosti usmerenih na razvoj i kontinuirano unapređenje umetničkih i obrazovnih kompetencija nastavnika i saradnika, kao i pokretljivost nastavnika i studenata u jedinstvenom evropskom prostoru visokog obrazovanja, što omogućava unapređenje njihovih kompetencija, veština i stavova. Ukratko, zadatak Projekt art centra je da implementira Strategiju internacionalizacije tako što koordinira nastup škole na međunarodnoj sceni, podstiče razvoj međunarodnih aktivnosti škole i omogućava njihovu realizaciju. Mi želimo da prenesemo našim studentima kosmopolitska shvatanja, kako bi dobili relevantne kompetencije za dalji razvoj u životu. A to se može postići samo kroz internacionalni pristup. U tu svrhu želimo da razvijamo zajedničke kurikulume sa međunarodnim partnerima. To možemo postići kroz stalni razvoj mobilnosti koja nam pruža mogućnost da se poredimo i zajednički razvijamo sa partnerima.

PROJECT ART ©ENTAR osoblje

Koordinator Projekt art centra
Slobodan Peruničić
slobodan.perunicic@vslpu.edu.rs
+381643136109

 

PROJEKT ART CENTAR DOKUMENTA