GRAFIČKI DIZAJN2019-11-04T21:37:21+01:00

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je danas jedna od najdinamičnijh umetničkih delatnosti. Mediji, čiji je značaj i ekspanzija merilo modernog društva, dodelili su grafičkim dizajnerima nezaobilaznu i važnu ulogu, često i ključnu u kreativnom oblikovanju poruka. Studijski program Grafički dizajn koncipiran je u skladu sa takvim savremenim tendencijama. To je efikasan i fleksibilan metod kojim je studentima omogućeno da kroz nastavu prođu sve oblasti grafičkih komunikacija.

Prva godina je osnova studija i za cilj ima da kod studenta razvije dobre likovne i tehničke osnove. U drugoj godini proširuju se stručna znanja i veštine. Treća godina je godina usmerenja: studenti biraju oblast prema afinitetu i kroz mentorski rad realizuju diplomski projekat. Cilj ovog studijskog programa je da student odmah po završetku studija može raditi na različitim poslovima i u različitim okruženjima.
  

Pripremna nastava za upis u VŠLPU

Pripremna nastava se održava svake godine do mesec dana pre samog prijemnog ispita. Na pripremnoj nastavi kandidati se upoznaju sa formom samog  ispita, gde se postavljaju u situaciju kao da polažu ispit, i imaju vremena da završe  radove, onoliko, koliko bi imali i na samom prijemnom ispitu. Profesori su takođe prisutni na pripremnoj nastavi. Oni su tu da pruže odgovore na bilo kakva pitanja i eventualno skrenu pažnju samom kandidatu na greške koje bi mogao da ispravi. Pripremna nastava traje dva dana. Jedan dan se radi crtanje i slikanje, a drugi dan, u zavisnosti od studijskog programa na koji se kandidat prijavio, test opšte informisanosti,  posle koga sledi stručni deo ispita.

Postoje tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije za pripremnu nastavu će svake godine na vreme biti objavljene na sajtu škole. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:

011/7291 943 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI 60 minuta:

Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja od kojih je 15 pitanja iz domena istorije umetnosti i likovne kulture, a ostala pitanja su pitanja iz opšte kulture. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: – „LIKOVNA KULTURA“: za gimnazije i stručne škole/ Vidosava Galović, Branka Gostović, Beograd: Zavod za udžbenike,2017.

CRTANjE- mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.

Za ispit poneti:

2-3 lista PAK papira veličine 50 x70, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća, štapić za viziranje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

 

SLIKANjE, 3 sata i 30 minuta:

Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi) nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.

Za ispit poneti:

Tripleks karton veličine 50×70 prepariran za slikanje, lepljivu traku, boje na vodenoj osnovi, četke raznih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

 

VIZUELNO OBLIKOVANjE, 5 sati:

Na zadatu temu oblikovati vizuelnu formu.

Moguće je oblikovati jedno ili više grafičkih rešenja: znak, logotip, piktograme, mobilnu aplikaciju, plakat, bilbord, oglas, flajer, knjigu (korice), fanzin ili časopis (naslovna i /ili strane), elemente kampanje, pakovanje ili bilo koji drugi grafički proizvod. Moguće je uraditi i ilustracije, strip, kolaž i sl.

Tehnika, format i materijal po izboru kandidata.

Za ispit poneti:

Razne papire, tempere, četke, tuš, pero, olovke, flomastere, makaze, skalpel, lepak i drugo.

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

ZABRANjENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.

RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLjEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.

Preuzmite obaveštenje o uslovima i postupku polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti