GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je danas jedna od najdinamičnijh umetničkih delatnosti. Mediji, čiji je značaj i ekspanzija merilo modernog društva, dodelili su grafičkim dizajnerima nezaobilaznu i važnu ulogu, često i ključnu u kreativnom oblikovanju poruka. Studijski program Grafički dizajn koncipiran je u skladu sa takvim savremenim tendencijama. To je efikasan i fleksibilan metod kojim je studentima omogućeno da kroz nastavu prođu sve oblasti grafičkih komunikacija.

Prva godina je osnova studija i za cilj ima da kod studenta razvije dobre likovne i tehničke osnove. U drugoj godini proširuju se stručna znanja i veštine. Treća godina je godina usmerenja: studenti biraju oblast prema afinitetu i kroz mentorski rad realizuju diplomski projekat. Cilj ovog studijskog programa je da student odmah po završetku studija može raditi na različitim poslovima i u različitim okruženjima.
  

INFORMATIVNI KURS za upis u VŠLPU

Informativni kurs se održava svake godine u predviđenim terminima pre prijemnog ispita i objavljuje se na sajtu škole.

Na Informativnom kursu kandidati se upoznaju sa formom prijemnog ispita. Učestvuju u simulaciji prijemnog ispita, koriste slične ili iste materijale i pribor, i prolaze kroz sve segmente u istom trajanju kao na prijemnom ispitu.

Profesori vode Informativni kurs i tu su da odgovore na sva pitanja, daju smernice i ukažu kandidatu na sve eventualne propuste.

Informativni kurs traje dva dana.  Prvi dan se crta mrtva priroda, a potom slika isti motiv. Drugi dan, rešava se test opšte informisanosti i istorije umetnosti,  posle koga sledi stručni deo ispita koji je specifičan za svaki studijski program .

Informativni kurs sprovodi se za tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije vezane  za Informativni kurs blagovremeno će biti objavljene na sajtu škole.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona ili putem imejl adrese:

011/7291 943 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

GRAFIČKI DIZAJN

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI  60 minuta:

Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja od kojih je 15 pitanja iz domena istorije umetnosti i likovne kulture, a ostala pitanja su pitanja iz opšte kulture. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: – „LIKOVNA KULTURA“: za gimnazije i stručne škole/ Vidosava Galović, Branka Gostović, Beograd: Zavod za udžbenike (izdanje 2017. i 2020.)

CRTANjE- mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.

Za ispit poneti:

2-3 lista PAK papira veličine 50 x70, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća, štapić za viziranje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

SLIKANjE, 3 sata i 30 minuta:

Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi) nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.

Za ispit poneti:

Tripleks karton veličine 50×70 cm prepariran za slikanje, lepljivu traku, boje na vodenoj osnovi, četke raznih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

 VIZUELNO OBLIKOVANjE, 5 sati:

Na zadatu temu oblikovati vizuelnu formu.

Moguće je oblikovati jedno ili više grafičkih rešenja: znak, logotip, piktograme, mobilnu aplikaciju, plakat, bilbord, oglas, flajer, knjigu (korice), fanzin ili časopis (naslovna i /ili strane), elemente kampanje, pakovanje ili bilo koji drugi grafički proizvod. Moguće je uraditi i ilustracije, strip, kolaž i sl.

Tehnika, format i materijal po izboru kandidata.

Za ispit poneti:

Razne papire, tempere, četke, tuš, pero, olovke, flomastere, makaze, skalpel, lepak i drugo

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

ZABRANjENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.

RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLjEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.

Preuzmite obaveštenje o uslovima i postupku polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program GRAFIČKI DIZAJN možete se obratiti putem maila gdrukovodilac@vslpu.edu.rs

SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – GRAFIČKI DIZAJN