GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je danas jedna od najdinamičnijh umetničkih delatnosti. Mediji, čiji je značaj i ekspanzija merilo modernog društva, dodelili su grafičkim dizajnerima nezaobilaznu i važnu ulogu, često i ključnu u kreativnom oblikovanju poruka. Studijski program Grafički dizajn koncipiran je u skladu sa takvim savremenim tendencijama. To je efikasan i fleksibilan metod kojim je studentima omogućeno da kroz nastavu prođu sve oblasti grafičkih komunikacija.

Prva godina je osnova studija i za cilj ima da kod studenta razvije dobre likovne i tehničke osnove. U drugoj godini proširuju se stručna znanja i veštine. Treća godina je godina usmerenja: studenti biraju oblast prema afinitetu i kroz mentorski rad realizuju diplomski projekat. Cilj ovog studijskog programa je da student odmah po završetku studija može raditi na različitim poslovima i u različitim okruženjima.
  

INFORMATIVNI KURS ZA UPIS NA ODSEK ZA UMETNOST I DIZAJN

Informativni kurs se održava svake godine u predviđenim terminima pre prijemnog ispita i objavljuje se na sajtu škole.

Na Informativnom kursu kandidati se upoznaju sa formom prijemnog ispita. Učestvuju u simulaciji prijemnog ispita, koriste slične ili iste materijale i pribor, i prolaze kroz sve segmente u istom trajanju kao na prijemnom ispitu. Informativni kurs traje dva dana, vikendom.

Profesori vode Informativni kurs i tu su da odgovore na sva pitanja, daju smernice i ukažu kandidatu na sve eventualne propuste.

Informativni kurs sprovodi se za tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije vezane  za Informativni kurs blagovremeno će biti objavljene na sajtu škole.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona ili putem imejl adrese:

011/729 11 96;   011/729 19 43
oud@bpa.edu.rs

TEST ISTORIJE UMETNOSTI I POZNAVANJA KULTURE, 40 minuta (10 poena):
Zaokružujući jedan od četiri ponuđena odgovora kandidat popunjava test od 20 pitanja iz domena istorije umetnosti i opšte kulture. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: „LIKOVNA KULTURA“ za gimnazije i stručne škole / Vidosava Galović, Branka Gostović, Beograd: Zavod za udžbenike, izdanja 2017. i 2020. Pitanja iz opšte kulture se odnose na upućenost kandidata u savremene tokove u kulturi.

CRTANJE – mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:
Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.
Za ispit poneti:
2-3 lista PAK papira veličine 50 x70 cm, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća, štapić za viziranje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

SLIKANJE – mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:
Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi) nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.
Za ispit poneti:
Tripleks karton veličine 50 x70 cm prepariran za slikanje, lepljivu traku, boje na vodenoj osnovi, četke raznih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

VIZUELNO OBLIKOVANJE, 5 sati:
Na zadatu temu oblikovati vizuelnu formu.
Moguće je oblikovati jedno ili više grafičkih rešenja: znak, logotip, piktograme, mobilnu aplikaciju, plakat, bilbord, oglas, flajer, knjigu (korice), fanzin ili časopis (naslovna i /ili strane), elemente kampanje, pakovanje ili bilo koji drugi grafički proizvod. Moguće je uraditi i ilustracije, strip, kolaž i sl.
– Tehnika, format i materijal po izboru kandidata.
Za ispit poneti:
Razne papire, tempere, četke, tuš, pero, olovke, flomastere, makaze, skalpel, lepak i drugo.

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.
ZABRANJENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.
RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ODSEKA.

PREUZMITE OBAVEŠTENJE O USLOVIMA I POSTUPKU POLAGANJA ISPITA ZA PROVERU SKLONOSTI I SPOSOBNOSTI

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program GRAFIČKI DIZAJN možete se obratiti putem mail-a bojana.bojovic@bpa.edu.rs

PRIJAVA ZA INFO KURS 2024 #2
SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA #2 – GRAFIČKI DIZAJN