MEDIJI SLIKE2019-11-04T21:42:43+01:00

MEDIJI SLIKE

Studijski program Mediji slike je koncipiran tako da pruža sveobuhvatno obrazovanje u širokom polju medija slike, zastupljenog u savremenoj produkciji vizuelne kulture i umetnosti.
Slika kao pojam, od praistorije do danas, ima veliku primenu i uticaj na razvoj čovečanstva. Dominacija slike u vremenu u kome živimo zahteva ozbiljno razumevanje i produbljivanje tog fenomena.

Studijski program Mediji slike omogućava sitematičan i temeljan pristup različitim aspektima komunikativnih mogućnosti slike, od teorijskih proučavanja do tradicionalnih i savremenih praktičnih načina tretiranja slike, kroz:
•    Izučavanje psihološkog, istorijskog i medijskog značaja proizvodnje i upotrebe slike u savremenom društvu.
•    Sticanje sposobnosti za tehničku i tehnološku primenu adekvatnih postupaka u planiranju i gradnji slike, od tradicinalnih do savremenih medija.

Temeljno strukturirana i dobro postavljena osnova kroz tradicionalne likovne programe (crtanje, slikanje, vajanje, likovna forma i grafika) čine dobru bazu za dalje izučavanje fenomena slike kroz savremene medije (digitalna slika, digitalna grafika, fotografija, obrada slike, video produkcija i postprodukcija, kompoziting, 2D i 3D animacija i vizuelni efekti).

Studijski program Mediji slike daje nov pristup izučavanju fenomena slike i osposobljava studente u skladu sa tehničkim i tehnološkim promenama za praktično uključivanje u izazove savremenih komunikacija slikom, čime im obezbeđuje kompetencije potrebne za savremenu likovnu praksu kao i novonastale potrebe na tržištu rada vezane za televiziju, film, pozorište i VFX.

Pripremna nastava za upis u VŠLPU

Pripremna nastava se održava svake godine do mesec dana pre samog prijemnog ispita. Na pripremnoj nastavi kandidati se upoznaju sa formom samog  ispita, gde se postavljaju u situaciju kao da polažu ispit, i imaju vremena da završe  radove, onoliko, koliko bi imali i na samom prijemnom ispitu. Profesori su takođe prisutni na pripremnoj nastavi. Oni su tu da pruže odgovore na bilo kakva pitanja i eventualno skrenu pažnju samom kandidatu na greške koje bi mogao da ispravi. Pripremna nastava traje dva dana. Jedan dan se radi crtanje i slikanje, a drugi dan, u zavisnosti od studijskog programa na koji se kandidat prijavio, test opšte informisanosti,  posle koga sledi stručni deo ispita.

Postoje tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije za pripremnu nastavu će svake godine na vreme biti objavljene na sajtu škole. Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:

011/7291 943 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI 60 minuta:

Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja od kojih je 15 pitanja iz domena istorije umetnosti i likovne kulture, a ostala pitanja su pitanja iz opšte kulture. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: – „LIKOVNA KULTURA“: za gimnazije i stručne škole/ Vidosava Galović, Branka Gostović, Beograd: Zavod za udžbenike,2017.

 

CRTANjE – mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.

Za ispit poneti:

2-3 lista PAK papira veličine 50 x70, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća, štapić za viziranje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

 

SLIKANjE – mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi) nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.

Za ispit poneti:

Tripleks karton veličine 50 x 70 prepariran za slikanje,  lepljivu traku, boje na vodenoj osnovi, četke raznih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

 

VIZUELNO OBLIKOVANjE – Individualno izražavanje kreativnih sposobnosti, 5 sati:

Praktična vežba sa zadatim likovnim elementima gde  se kroz odnos linije, boje i oblika kao ishod vrednuje vizuelno rešenje postignute kompozicije. Kandidat može da uradi više radova za prezentaciju.

Za ispit poneti:

Hamer ili akvarel papir ili blok broj 5, boje, tuš i pero, četkice i ostali pribor, posudu za vodu, krpu, vajarske špahtle ili slične alatke po izboru.

 

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

ZABRANjENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.

RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLjEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.

Preuzmite obaveštenje o uslovima i postupku polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti