Alumni

Alumni VŠLPU je asocijacija studenata koji su diplomirali u VŠLPU. Misija je stvaranje zajednice između škole i bivših studenata sa ciljem unapređenja profesionalnih kvaliteta, kao i promovisanja i angažovanja alumnista.

Šaljite nam predloge za saradnju na mejl vslpu@vslpu.edu.rs