ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ „МЕДИЈИ СЛИКЕ“ БИЋЕ 14.09.2021. У 16 ЧАСОВА.

УПИС И ПРОЗИВКА КАНДИДАТА КОЈИ СУ СТЕКЛИ ПРАВО УПИСА И КАНДИДАТА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ

За I годину основних струковних студија вршиће се:

Дана 15. септембра 2021. г.
од 10,00 до 12,00 часова

Уколико се кандидат који је стекао право на упис по Конкурсу за упис у школску 2021/2022 г. не упише у наведеном термину, Oдсек за уметност и дизајн ће уместо њега УПИСАТИ СЛЕДЕЋЕГ КАНДИДАТА према редоследу на Коначној ранг листи. Прозивка свих кандидата рангираних испод броја одобреног за упис (на чекању) вршиће се на дан уписа 15. септембра 2021.г. у 12,30 часова

* Кандидати упису морају приступити лично, у супротном особа која је
уместо кандидата приступила упису треба да има овлашћење оверено од
стране нотара.