ЈЕДИНСTВЕНА (ПРЕЛИМИНАРНА) РАНГ ЛИСТА (ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА) БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА 26. јуна 2019.год. у 10 ЧАСОВА.