U petak 22. marta 2024. godine, posetila nas je Bojana Sićović, master inženjer arhitekture i stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U okviru predmeta Portfolio, koji vodi naša profesorka strukovnih studija Bilјana Sovilј, održala je predavanje na temu Upotreba digitalnih alata u prezentovanju arhitektonskog projekta. Tom prilikom, studentima završne godine Osnovnih studija dat je prikaz različitih modaliteta arhitektonskog crteža kao umetničko-istraživakog sredstva, ali i kao gradivnog elementa portfolio elaborata.