Isidora Korolija humanitarna izložba

Pozivamo vas na humanitarnu prodajnu izložbu radova studenata VŠLPU, FLU i FPU.

Sredstva prikupljena na ovoj izlozbi omogućiće nužno dalje lečenje i rehabilitaciju u Slovačkoj, nakon nedavnog izlazka iz kome, naše koleginice Isidore Korolije, studenta treće godine na studijskom programu Mediji slike VŠLPU.

Izložba je organizovana na inicijativu studenata studijskog programa Mediji slike, u saradnji sa studentskim parlamentom i svim studentima Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti, Fakulteta likovnih umetnosti i Fakulteta primenjenih umetnosti.

Izložba će biti održana u Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti.

Trajanje izložbe:
16.11.2018. — 16:30 – 19:30
17.11.2018. — 12:00 – 17:00

Novac se prikuplja prodajom radova. Svaki rad koji bude kupljen biće evidentiran preko uplatnice, a novac prikupljen prodajom radova biće uplaćen na namenski dinarsi/devizni račun koji je otvoren specijalno za namenu prikupljanja novčanih sredstava za pomoć Isidori Koroliji.

Oni koji nisu u mogućnosti da dođu na izložbu, a žele da doprinesu našoj akciji novac mogu uplatiti na račun.
Broj računa za dinarske uplate : 340-3241162392
a devizni račun : 340-7655052332

Molimo vas da podelite vest: https://goo.gl/QWUfhr
Facebook event