Kraj zimskog semestra je 19.01.2018.god.

Upis letnjeg semestra obaviće se 20. januara 2018.godine od 10,00 do 15,00 časova

Za upis semestra dostaviti:

  • Indeks (sa svim potpisima),
  • Uplatu od 100,00 din. na žiro-račun škole za šv-20 obrazac (preuzima se u studentskoj službi),
  • Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi).