– PRIJAVA ODBRANE ZAVRŠNOG RADA NA OSNOVNIM STUDIJAMA ZA JUNSKI ROK 12.06. I 13.06.2023.

– ODBRANA ZAVRŠNOG RADA NA OSNOVNIM STUDIJAMA U JUNSKOM ROKU OD 26.06. DO 30.06.2023.

NAVEDENE TERMINE, KAO I TERMINE PRIJAVE I ODBRANE ZAVRŠNOG RADA NA OSNOVNIM STRUKOVNIM STUDIJAMA U SEPTEMBARSKOM I OKTOBARSKOM ROKU MOŽETE POGLEDATI U IZMENI I DOPUNI DINAMIKE IZVOĐENJA NASTAVE I KALENDARU AKTIVNOSTI ZA ŠKOLSKU 2022/2023. KOJA JE OBJAVLJENA NA SAJTU I OGLASNOJ TABLI ODSEKA.