Prijava ispita za aprilski ispitni rok školske 2018/2019.god obaviće se od 25.03.do 27.03.2019.god. od 12,00 do 14,00 časova.

Prijava ispita sa zakašnjenjem (uz novčanu naknadu po cenovniku usluga) može se obaviti 15.04. i 16.04.2019.god. od 12,00 do 14,00 časova.

Napomena: netačno i nepravilno popunjene prijave neće ići u ispitni rok.

Aprilski ispitni rok održaće se u periodu od 22.04. do 25.04.2019.god.