Zdravo zdravo!
Prvi sastanak studentskog parlamenta VŠLPUSS održaće se sutra u 13h u Velikoj sali.
Pozivamo sve studente (i brucoše naravno) da nam se pridruže sutra na sastanku, upoznaju se sa radom parlamenta, i nadamo se postanu članovi istog.

Sanja Grozdanović,
zamenik predsednika