Po dinamici izvođenja nastave i kalendara aktivnosti za školsku 2017/2018. godinu, planirane radne subote 24 02. 2018.g. i 03.03.2018.g. neće biti radne.
Prva radna subota za nadoknadu nastave biće 31.03.2018.godine, kada je predviđen termin „otvorenih vrata„ za zainteresovane kandidate za upis. Termin druge radne subote biće naknadno objavljen.