VŠLPU je ostvarila saradnju sa Šumskim udruženjem širkokih ambicija – ŠUŠA, organizatorom projekta „Starwood festival“.

Starwood festival je održan 29. i 30. aprila i 01. maja 2017. godine.

Student Aleksandar Rosić (Lent) je uradio vizuelni identitet Starwooda, a naši studenti su učestvovali i u slikarskoj radionici i izradi grafita.

Dogovorena je saradnja i u budućim manifestacijama čiji je organizator ŠUŠA, poput projekta Urbana Zvezdara koji će se održati 27. i 28. maja 2017. godine.