DIZAJN ENTERIJERA

U okviru studija koje traju tri godine (6 semestara) studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna za projektovanje i razradu modernog i stilskog stambenog i javnog enterijera, kao i ambijentalnih celina u okviru kojih se vrši promocija i prezentacija određenih proizvoda ili delatnosti (sajmovi, komercijalne izložbe, modne revije itd.) Studijski program Dizajn enterijera predviđen je za obrazovanje dizajnera koji će svojim stručnim znanjem i operativnim sposobnostima odmah po završetku studija moći da se uključe u proces rada, na nivou saradnika u velikim projektantskim timovima ili samostalno, na oformljenju manjih enterijerskih projekata. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni dizajner – dizajner enterijera.

Pripremna nastava za upis u VŠLPU

Pripremna nastava se održava svake godine,  uglavnom, do mesec dana pre samog  prijemnog ispita. Na pripremnoj nastavi  kandidati se upoznaju sa formom samog  ispita, gde se postavljaju u situaciju kao da  polažu ispit, i imaju vremena da završe  radove, onoliko, koliko bi imali i na samom  prijemnom ispitu. Profesori su takođe  prisutni na pripremnoj nastavi. Oni su tu da  pruže odgovore na bilo kakva pitanja i  eventualno skrenu pažnju samom  kandidatu na greške koje bi mogao da  ispravi. Pripremna nastava traje dva dana.  Prvi dan se radi crtanje i slikanje, a drugi  dan, u zavisnosti od studijskog programa na  koji se kandidat prijavio, stučni deo ispita,  posle koga sledi test opšte informisanosti.

Postoje tri akreditovana studijska programa:  Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije za pripremnu nastavu će svake godine na vreme biti objavljene na sajtu škole. Ostanite informisani, ili uvek  možete da pozovete na telefon škole i saznate sve informacije koje vas zanimaju iz prve ruke.

011/7291 493 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

Uslovi upisa za studijski program dizajn enterijera

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI:
Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja iz domena kulture, nauke i istorije  umetnosti. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbenicima za srednju školu:
ISTORIJA UMETNOSTI‐ Vidosava Galović

CRTANJE:
Crta se nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode.
Poneti: pak papir 50 x 70 cm, ugalj za crtanje, gumicu, komad krpe za brisanje,
štapić za viziranje.

SLIKANJE:
Slika se nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode.
Poneti: akvarel papir ili tripleks karton 50 x70cm, tempere, paletu (belu, ravnu i glatku površinu za mešanje boja), posudu za vodu, četkice i komad krpe za brisanje.

VIZUELNO OBLIKOVANJE:

  1. Zadatak
    Na osnovu 3 projekcije poznatog objekta kandidat crta perspektivni prikaz zadatog objekta.
  2. Zadatak
    Na osnovu perspektivnog prikaza objekta kandidat crta 3 projekcije vodeći se zadatim odnosima u okviru perspektive.
  3. Zadatak
    Iz zadate mreže predmeta kandidat pravi 3D formu.

Poneti: pribor za crtanje, boje, više papira A4, gumicu, komplet lenjira, krivuljar, šablone, makaze, selotejp, skalpel…

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.  ZABRANJENA JE UPOTREBA MOBILNOG TELEFONA ZA VREME ISPITA.  RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.