KONTAKT 2018-03-28T18:27:01+00:00

Adresa:
Pante Srećkovića 2
11000 Beograd, Srbija

Direktor / Sonja Vlahović
direktor@vslpu.edu.rs

Pomoćnik direktora / Željko Lončar
pom.direktora@vslpu.edu.rs

Sekretar / Ivana Bjekić
sekretar@vslpu.edu.rs

Tehnički sekretar / Anka Makević
vslpu@vslpu.edu.rs

Studentska služba
stud.sluzba@vslpu.edu.rs
+381117291196
+381117291707

Komunikacije i biblioteka /
Slobodan Peruničić
slobodan.perunicic@vslpu.edu.rs
+381643136109

Studentski parlament
stud.parlament@vslpu.edu.rs

Kritike i sugestije u vezi vebsajta
možete poslati na:
vladan.pavlovic@vslpu.edu.rs

Grafički dizajn
gdrukovodilac@vslpu.edu.rs

Dizajn enterijera
derukovodilac@vslpu.edu.rs

Mediji slike
msrukovodilac@vslpu.edu.rs

Žiro račun škole: 840-1865666-30
Šifra plaćanja: 189
Poziv na broj: 32022

Pratite nas na zvaničnim mrežama:
facebook page / facebook student group /
youtube / instagramlinkedin school /

Kontaktirajte nas:

Vaše ime

Vaš mejl

Predmet

Poruka

Upišite tekst sa slike: captcha