DIZAJN ENTERIJERA

U okviru studija koje traju tri godine (6 semestara) studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna za projektovanje i razradu modernog i stilskog stambenog i javnog enterijera, kao i ambijentalnih celina u okviru kojih se vrši promocija i prezentacija određenih proizvoda ili delatnosti (sajmovi, komercijalne izložbe, modne revije itd.) Studijski program Dizajn enterijera predviđen je za obrazovanje dizajnera koji će svojim stručnim znanjem i operativnim sposobnostima odmah po završetku studija moći da se uključe u proces rada, na nivou saradnika u velikim projektantskim timovima ili samostalno, na oformljenju manjih enterijerskih projekata. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni dizajner – dizajner enterijera.

ALUMNI – STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN ENTERIJERA

Informativni kurs se održava svake godine u predviđenim terminima pre prijemnog ispita i objavljuje se na sajtu škole.

Na Informativnom kursu kandidati se upoznaju sa formom prijemnog ispita. Učestvuju u simulaciji prijemnog ispita, koriste slične ili iste materijale i pribor, i prolaze kroz sve segmente u istom trajanju kao na prijemnom ispitu.

Profesori vode Informativni kurs i tu su da odgovore na sva pitanja, daju smernice i ukažu kandidatu na sve eventualne propuste.

Informativni kurs traje dva dana.  Prvi dan se crta mrtva priroda, a potom slika isti motiv. Drugi dan, rešava se test opšte informisanosti i istorije umetnosti,  posle koga sledi stručni deo ispita koji je specifičan za svaki studijski program .

Informativni kurs sprovodi se za tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije vezane  za Informativni kurs blagovremeno će biti objavljene na sajtu škole.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona ili putem imejl adrese:

011/7291 943 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI  60 minuta:

Kandidat u tekstovnom obliku odgovara na 40 pitanja od kojih je 15 pitanja iz domena istorije umetnosti i likovne kulture, a ostala pitanja su pitanja iz opšte kulture. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbeniku za srednju školu: – „LIKOVNA KULTURA“: za gimnazije i stručne škole/ VidosavaGalović, BrankaGostović, Beograd: Zavod za udžbenike (izdanje 2017. i 2020.)

CRTANjE- mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.

Za ispit poneti: 2-3 lista PAK papira veličine 50 x70 cm, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća, štapić za viziranje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

SLIKANjE – mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi) nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.

Za ispit poneti: Tripleks karton veličine 50×70 cm prepariran za slikanje,  lepljivu traku, boje na vodenoj osnovi, četke raznih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

VIZUELNO OBLIKOVANjE, 5 sati:

Zadatak br.1 – Na osnovu perspektivnih prikaza objekta, nacrtati projekcije (pogled odozgo i 4 izgleda).

Zadatak br. 2 – Od dobijenog materijala (lepenka, tripleks papir, lepak, spajalica…), oblikovati trodimenzionalnu formu (maketu), prema zadatoj temi.

Zadatakbr. 3 – Dobijenu  formu iz zadatka br.2 slobodoručno skicirati, kao perspektivni prikaz.

Za ispit poneti: Pribor za crtanje, boje, više papira A4, gumicu, komplet lenjira, krivuljar, šablone, makaze, selotejp, skalpel…

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.

ZABRANjENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.

RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLjEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.

Preuzmite obaveštenje o uslovima i postupku polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti

Za konsultacije u vezi upisa na studijski program DIZAJN ENTERIJERA možete se obratiti putem maila derukovodilac@vslpu.edu.rs

SADRŽAJ INFORMATIVNOG KURSA – DIZAJN ENTERIJERA