GRAFIČKI DIZAJN 2018-03-29T08:32:24+00:00

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn je danas jedna od najdinamičnijh umetničkih delatnosti. Mediji, čiji je značaj i ekspanzija merilo modernog društva, dodelili su grafičkim dizajnerima nezaobilaznu i važnu ulogu, često i ključnu u kreativnom oblikovanju poruka. Studijski program Grafički dizajn koncipiran je u skladu sa takvim savremenim tendencijama. To je efikasan i fleksibilan metod kojim je studentima omogućeno da kroz nastavu prođu sve oblasti grafičkih komunikacija.

Prva godina je osnova studija i za cilj ima da kod studenta razvije dobre likovne i tehničke osnove. U drugoj godini proširuju se stručna znanja i veštine. Treća godina je godina usmerenja: studenti biraju oblast prema afinitetu i kroz mentorski rad realizuju diplomski projekat. Cilj ovog studijskog programa je da student odmah po završetku studija može raditi na različitim poslovima i u različitim okruženjima.
  

Pripremna nastava za upis u VŠLPU

Pripremna nastava se održava svake godine,  uglavnom, do mesec dana pre samog  prijemnog ispita. Na pripremnoj nastavi  kandidati se upoznaju sa formom samog  ispita, gde se postavljaju u situaciju kao da  polažu ispit, i imaju vremena da završe  radove, onoliko, koliko bi imali i na samom  prijemnom ispitu. Profesori su takođe  prisutni na pripremnoj nastavi. Oni su tu da  pruže odgovore na bilo kakva pitanja i  eventualno skrenu pažnju samom  kandidatu na greške koje bi mogao da  ispravi. Pripremna nastava traje dva dana.  Prvi dan se radi crtanje i slikanje, a drugi  dan, u zavisnosti od studijskog programa na  koji se kandidat prijavio, stučni deo ispita,  posle koga sledi test opšte informisanosti.

Postoje tri akreditovana studijska programa:  Grafički dizajn, Dizajn enterijera, Mediji slike

Sve informacije za pripremnu nastavu će svake godine na vreme biti objavljene na sajtu škole. Ostanite informisani, ili uvek  možete da pozovete na telefon škole i saznate sve informacije koje vas zanimaju iz prve ruke.

011/7291 493 i 011/7291 707
vslpu@vslpu.edu.rs

Uslovi upisa za studijski program grafički dizajn

TEST OPŠTE INFORMISANOSTI I ISTORIJE UMETNOSTI, 60 minuta:
Kandidat u testovnom obliku odgovara na 40 pitanja iz domena kulture, nauke i istorije  umetnosti. Pitanja iz istorije umetnosti sastavljena su prema udžbenicima za srednju školu:
ISTORIJA UMETNOSTI‐ Vidosava Galović

CRTANJE – mrtva priroda, 3 sata i 30 minuta:

Studija nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, linija, svetlo-tamno, komponovanje oblika, veličina, proporcije.

Za ispit poneti:

2-3 lista PAK papira veličine 50 x70, ugljene štapiće za crtanje, gumu i krpu za brisanje, olovke raznih tvrdoća. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

SLIKANJE, 3 sata i 30 minuta:

Slika se temperom (ili drugom tehnikom na vodenoj osnovi) nekoliko aranžiranih predmeta mrtve prirode. Kompozicija, lokalni ton, kontrast u boji, svetlost i senka.

Za ispit poneti:

Tripleks karton veličine 50×70 prepariran za slikanje, lepljivu traku, boje na vodenoj osnovi, četke raznih oblika i veličina, veću paletu za mešanje boja, posude za vodu i krpu za brisanje. Kandidat može raditi na svojoj tabli maksimalne veličine 60 x 80 cm.

VIZUELNO OBLIKOVANJE, 5 sati:

Na zadatu temu kandidat realizuje kreativno rešenje na formatu i u tehnici po izboru.

Moguće je oblikovati jedno ili više grafičkih rešenja: znak, logotip, piktograme, mobilnu aplikaciju, plakat, bilbord, oglas, flajer, knjigu (korice), fanzin ili časopis (naslovna i /ili strane), elemente kampanje, pakovanje ili bilo koji drugi grafički proizvod. Moguće je uraditi i ilustracije, strip, kolaž i sl.

Tehnika, format i materijal po izboru kandidata.

Za ispit poneti:

Razne papire, tempere, četke, tuš, pero, olovke, flomastere, makaze, skalper, lepak, i drugo.

NA ISPIT OBAVEZNO PONETI OVAJ OBRAZAC, LIČNU KARTU ILI PASOŠ.  ZABRANJENA JE UPOTREBA MOBILNIH TELEFONA ZA VREME ISPITA.  RASPORED KANDIDATA PO GRUPAMA BIĆE OBJAVLJEN NA OGLASNOJ TABLI I SAJTU ŠKOLE.

Preuzmite obaveštenje o uslovima i postupku polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti