OSNOVNE STUDIJE UPIS

DETALJNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA I USLOVA ZA UPIS NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE  2023/2024 GODINE, MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU.

Trajanje studija: 3 godine (6 semestara)

Broj bodova: 180 ESPB bodova

Broj studenata:

  • Studijski program Dizajn enterijera – 15 studenata (10 budžetskih studenta i 5 samofinansirajućih studenata). Stečeno zvanje: Strukovni dizajner
  • Studijski program Grafički dizajn – 18 studenata (10 budžetskih studenata i 8 samofinansirajućih studenata). Stečeno zvanje: Strukovni dizajner
  • Studijski program Mediji slike – 15 studenata (10 budžetskih studenata i 5 samofinansirajućih  studenta). Stečeno zvanje: Strukovni likovni umetnik

Rokovi za sprovođenje pojedinih faza konkursa:

  1. Prijavljivanje i podnošenje dokumenata za konkurs: 1920. i 21. jun 2023. god. od 9:00 do 14:00
  2. Lista prijavljenih kandidata (raspored i termini polaganja prijemnog ispita): 21. jun 2023. god.
  3. Prijemni ispit: 22, 2324. i 25. jun 2023. god.
  4. Privremena (preliminarna) rang lista: 28. juna 2023. god.
  5. Kandidati imaju pravo podnošenja prigovora na privremenu (preliminarnu) rang listu 28. i 29. juna 2023. god.
  6. Konačna rang lista: 06. jula 2023. god.
  7. Upis kandidata koji steknu pravo upisa: 12. i 13. jula 2023. god.