DETALJNE INFORMACIJE U VEZI KONKURSA I USLOVA ZA UPIS NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE  2023/2024 GODINE, MOŽETE POGLEDATI U NASTAVKU.

Trajanje studija: 2 godine (4 semestra)

Broj bodova: 120 ESPB bodova

Broj studenata:

 • Studijski program AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE – 10 studenata
  9 samofinansirajućih studenata
  1 budžetski student
  (stečeno zvanje:  Strukovni master likovni umetnik)
 • Studijski program DIZAJN – 20 studenata
  1 budžetski studentModul: BREND DIZAJN
  9-10 samofinansirajućih studenata
  (stečeno zvanje:  Strukovni master dizajner – Brend dizajner)Modul: PROSTORNI DIZAJN
  9-10 samofinansirajućih studenata
  (stečeno zvanje: Strukovni master dizajner – Prostorni dizajner

Prvi konkursni rok

 1. Prijavljivanje na konkurs: 25., 26. i 27. septembra god.
 2. Lista prijavljenih kandidata (raspored i termini polaganja prijemnog ispita (isticanje spiskova):27. septembra god.
 3. Prijemni ispit:28. septembra god.
 4. Privremena (preliminarna) rang lista: 29. septembra god.
 5. Kandidati imaju pravo da podnesu prigovora na privremenu (preliminarnu) rang listu 29. septembra i 02. oktobra god.
 6. Konačna rang lista: 05. oktobra god.
 7. Upis kandidata koji steknu pravo upisa: 06. oktobra god.

MEJLOVI ZA KONTAKT STUDIJSKIH PROGRAMA MASTER STRUKOVNIH STUDIJA:

AUDIOVIZUELNE KOMPOZICIJE – katedrazaumetnost@vslpu.edu.rs

BREND DIZAJN – brend_dizajn@vslpu.edu.rs

PROSTORNI DIZAJN – prostorni_dizajn@vslpu.edu.rs

Potvrda o izjednačavanju ranije stečenog stručnog naziva i uslovi za upis na master strukovne studije lica koja su studije završila na Višoj školi likovnih i primenjenih umetnosti

Obaveštenje možete preuzeti оvdе