СТУДЕНТИ КОЈИ ДУГУЈУ ДЕО ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.ГОД. ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ДУГОВАЊА ИЗМИРЕ  ПРЕ УПИСА НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОД.