СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ПРИМАЛИ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТ, ЗАВРШИЛИ СТУДИЈЕ У РОКУ ЗА РЕДОВНО ТРАЈАЊЕ НАСТАВЕ, У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАТУМА ЗАВРШЕТКА СТУДИЈА , ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОБАВЕЗА ВРАЋАЊА ПРИМЉЕНОГ СТУДЕНТСКОГ КРЕДИТА UNICREDIT БАНЦИ, УЗ ОВЕРЕНУ ФОТОКОПИЈУ УВЕРЕЊА О ЗАВРШЕНИМ СТУДИЈАМА.