•  ДОСТАВЉАЊЕ ИНДЕКСА ЗА РАНГИРАЊЕ ЗА УПИС

У НАРЕДНУ ГОДИНУ 17.09.2021.ГОД.

ОД 10,00 ДО 12,00 ЧАСОВА

  • РАНГИРАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ДРУГУ И ТРЕЋУ ГОДИНУ

20.09. И 21.09.2021.ГОД.

  •  ОБАЈВЉИВАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ  

22.09.2021.ГОД.

  •  УПИС ДРУГЕ ГОДИНЕ – ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

23.09.2021.ГОД.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН  ОД   8,30 ДО 9,30 ЧАСОВА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА  ОД 10,30 ДО 11,30 ЧАСОВА

СТУДИСЈКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ  ОД 12,30 ДО 13,30 ЧАСОВА

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ                               

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ  ОД 14,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН – МОДУЛ ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН И МОДУЛ БРЕНД ДИЗАЈН ОД 15,00 ДО 15,30 ЧАСОВА

  • УПИС ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

24.09.2021.ГОД.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН            ОД   8,30 ДО   9,30 ЧАСОВА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА         ОД 10,30 ДО 11,30 ЧАСОВА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ                   ОД 12,30 ДО 13,30 ЧАСОВА

  • ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА

ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОД. је од 27.09.2021.ГОД

ЗА УПИС ДОСТАВИТИ:

  • 2 ШВ- 20 ОБРАСЦА ДВОСТРАНО ОДШТАМПАНА –

МОЖЕ СЕ ПРЕУЗЕТИ СА САЈТА https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf

  • ИНДЕКС
  • 15.000,00 ДИНАРА (УПЛАТА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ОДСЕКА) ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ
  • 225 ЕВРА – УПЛАТА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ОДСЕКА ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПРЕМА СРЕДЊЕМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ (ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ
  • ЗА СТУДНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ (УПЛАТА НА ТЕКУЋИ РАЧУН ОДСЕКА) ПО ОБРАЧУНУ ЕСПБ-а.