ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ  УПИСУЈУ ДРУГУ, ТРЕЋУ И ОБНОВЉЕНУ ГОДИНУ СТУДИЈА СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ЗА УПИС ДОСТАВИТИ:

  • 2 ШВ-ОБРАСЦА (УПЛАТА НА ЖИРО-РАЧУН ШКОЛЕ У ИЗНОСУ ОД 200,00 ДИНАРА)
  • ИНДЕКС
  • 15.000,00 ДИНАРА (УПЛАТА НА ЖИРО-РАЧУН ШКОЛЕ) ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ
  • 225 ЕВРА – УПЛАТА НА ЖИРО-РАЧУН ШКОЛЕ ДИНАРСКЕ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПРЕМА СРЕДЊЕМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ (ЗА СТРАНЕ ДРЖАВЉАНЕ)
  • ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ОБНАВЉАЈУ ГОДИНУ (УПЛАТА НА ЖИРО-РАЧУН ШКОЛЕ) ПО ОБРАЧУНУ ЕСПБ-а.