Обавештавају се студенти који желе да слушају предмет Проширени медији – АЕ Анимација да је потребно да доставе до 17. септембра најрепрезентативнији портфолио од 20 радова из области: фотографије, илустрације, анимације, видео продукције или плаката (не морају све области). Број студената који могу слушати предмет је ограничен на укупно 15 за студијске програме Медији слике и Графички дизајн.

Линкове портфолиа (ZIP преко Wetransfer-a, Vimeo, Youtube, Behnace…) доставити email-om. Email је потребно да садржи име и презиме студента, email адресу, студијски програм и број индекса.

Радове слати на zlatko.milojicic.studenti@gmail.com