ЗБОГ КОРИШЋЕЊА ГОДИШЊЕГ ОДМОРА ЗАПОСЛЕНИХ ШКОЛА НЕЋЕ РАДИТИ У ПЕРИОДУ ОД 22.07.2019.Г. ДО 19.08.2019. ГОДИНЕ.

 

OД 12.08.2019. Г. ДО 19.08.2019. Г.  БИЋЕ ОРГАНИЗОВАНО  ДЕЖУРСТВО  ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА  У  ПЕРИОДУ ОД 9,00 – 13,00 ЧАСОВА