УПИС ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ОБАВИЋЕ СЕ 23. И 24. ЈАНУАРА 2020.ГОД.

ПО СЛЕДЕЋОЈ САТНИЦИ:

  • 23.01.2020.ГОД. ОД 12,00 ДО 14,00 ЧАСОВА
  • 24.01.2020.ГОД. ОД 13,00 ДО 17,00 ЧАСОВА

ЗА УПИС СЕМЕСТРА ДОСТАВИТИ:

  1. ИНДЕКС (СА СВИМ ПОТПИСИМА),
  2. УПЛАТУ ОД 100,00 ДИНАРА НА ЖИРО-РАЧУН ШКОЛЕ ЗА ШВ-20 ОБРАЗАЦ (ПРЕУЗИМА СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ),
  3. СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТ (ПРЕУЗИМА СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ).