О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ОБАВИЋЕ СЕ

28.05. И 31.05.2021.ГОД.

ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ:

28.05.2021.ГОД.  

–     III ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ    ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН    ОД   8,30 ДО   9,30 h

–     III ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ   МЕДИЈИ СЛИКЕ             ОД 10,00 ДО 11,00 h

–     II ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ   ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН            ОД 12,00 ДО 13,00 h

–     II ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ   МЕДИЈИ СЛИКЕ            ОД 13,00 ДО 14,00 h

31.05.2021.ГОД.

–    I ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ   МЕДИЈИ СЛИКЕ              ОД   8,30 ДО   9,30 h

–    I ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ   ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА    ОД   9,30 ДО 10,30 h

–    I ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ   ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН       ОД 10,30 ДО 11,30 h

   II ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА    ОД 11,30 ДО 12,30 h

–    III ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА    ОД 12,30 ДО 13,30 h

–    I ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ      ОД 13,30 ДО 14,30 h

–    I ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН МОДУЛ БРЕНД ДИЗАЈН         ОД 13,30 ДО 14,30 h

–    I ГОДИНА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН МОДУЛ ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН       ОД 13,30 ДО 14,30 h

ЗА ОВЕРУ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА ДОСТАВИТИ:

  1. ИНДЕКС
  2. СМЕСТРАЛНИ ЛИСТ (ДОБИЈАСЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ)

ОВЕРА СЕМЕСТРА ВРШИЋЕ СЕ И БЕЗ СВИХ ПОТПИСА ПРОФЕСОРА У ИНДЕКС. СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ И СТЕКЛИ ПРАВО НА ПОТПИС, А КОД ОДРЕЂЕНИХ ПРОФЕСОРА НИСУ ФИЗИЧКИ ДОБИЛИ ПОТПИС У ИНДЕКС, ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА У ДАНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ДОБИЈУ ПОТПИС ПРОФЕСОРА. СЛУЖБА ЋЕ ПРОВЕРИТИ ПОТПИСЕ НА УПИСУ НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ИЛИ НА ПРИЈАВИ ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК.

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ ОСТВАРИЛИ ПРАВО НА ПОТПИС ИЗ ПОЈЕДИНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА, ДЕЛИМИЧНО ОВЕРАВАЈУ СЕМЕСТАР НА ОСНОВУ ДОСПЕЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД СВАКОГ ПРОФЕСОРА.

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ПОЧИЊЕ 02. ЈУНА 2021.

ПО ОБЈАВЉЕНОМ РАСПОРЕДУ.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА