БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И

УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  БЕОГРАД

ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

28.04.2021.ГОД.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

ШКОЛСКЕ 2020/2021.ОБАВИЋЕ СЕ

ОД 10.05. ДО 13.05.2021.ГОД.

ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ:

10.05.2021.ГОД.  II  ГОДИНA ОСС

 

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ              ОД  9,00 ДО 10,00 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА    ОД 12,00 ДО 13,00 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН       ОД 13,00 ДО 14,00 ЧАСОВА

11.05.2021.ГОД.   III  ГОДИНA ОСС

 

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА    ОД   9,30 ДО 10,30 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ              ОД 13,00 ДО 14,00 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН       ОД 14,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

12.05.2021.ГОД.  I  ГОДИНA ОСС

 

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ              ОД 10,00 ДО 11,00 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН       ОД 12,00 ДО 13,00 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА    ОД 14,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

13.05.2021.ГОД.  I  ГОДИНA МСС

 

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН МОДУЛ:ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН

ОД 9,30 ДО 10,30 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН МОДУЛ: БРЕНД ДИЗАЈН

ОД 11,00 ДО 12,00 ЧАСОВА

–   СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ

ОД 13,00 ДО 14,00 ЧАСОВА

ПРИЈАВА ИСПИТА СА ЗАКАШЊЕЊЕМ (УЗ НОВЧАНУ НАКНАДУ ПО ЦЕНОВНИКУ) МОЖЕ СЕ ОБАВИТИ 24.05. И 25.05.2021.ГОД. ОД 12,00 ДО 14,00 ЧАСОВА.

НАПОМЕНА: НЕТАЧНО И НЕПРАВИЛНО ПОПУЊЕНЕ ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ ИЋИ У ИСПИТНИ РОК

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И

УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  БЕОГРАД

ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

28.04.2021.ГОД.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САМОФИНАСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

 

 

ОБАВЕЗУЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ ДА ПРЕ ПРИЈАВЕ ИСПИТА, ИЗ РАЧУНОВОДСТВА ШКОЛЕ, ПРИБАВЕ ПОТВРДУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ, КОЈИ ЈЕ ПРЕДВИЂЕН ЗА УПЛАТУ ДО ДАНА ПРИЈАВЕ, ИЗМИРЕН, ЈЕР У СУПРОТНОМ ИСПИТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ ПРИЈАВИ.

ОВА ПОТВРДА ЋЕ ЧИНИТИ САСТАВНИ ДЕО ПРИЈАВЕ.

РУКОВОДСТВО