ПРИЈАВА ИСПИТА СА ЗАКАШЊЕЊЕМ ЗА ИСПИТНИ РОК СЕПТЕМБАР 2 ШКОЛСКЕ 2018/2019.ГОДИНЕ, УЗ НОВЧАНУ НАКНАДУ ПО ЦЕНОВНИКУ УСЛУГА ВИСОКЕ ШКОЛЕ
ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, МОЖЕ СЕ ОБАВИТИ ОД 11.09. ДО 12.09.2019.ГОДИНЕ ОД 12,00 ДО 14,00 ЧАСОВА.