-ОБАВЕШТЕЊЕ-
ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
МЕДИЈИ СЛИКЕ

ОД 09 – 14 ЧАСОВА

23. ЈУНА 2021.
24. ЈУНА 2021.
25. ЈУНА 2021.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

1. Оригинална документа на увид:
– 4 сведочанства,
– Дипломa,
– Извод из матичне књиге рођених,
– Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци),
– Уверење о статусу или исписница са високошколске
установе за кандидате који студирају или су исписани
са друге високошколске установе
– Доказ о уплати накнаде од 6.000,00 динара за полагање
испита за проверу склоности и способности

2. Фотокопије свих наведених докумената (без овере)

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

26. ЈУНА 2021. (СУБОТА)
27. ЈУНА 2021. (НЕДЕЉА)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ
СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ И СПИСКОВИ
ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ
ДАНА

25.06.2021. у 15 часова.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН