ОБАВЕШТЕЊЕ

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА НА КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈСКE ПРОГРАМE АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ И ДИЗАЈН

МОДУЛ ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН
МОДУЛ БРЕНД ДИЗАЈН

ОД 9 – 14 ЧАСОВА

05. ОКТОБРА 2021.
06. ОКТОБРА 2021.
07. ОКТОБРА 2021.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ:

1. Оригинална документа на увид:
– Извод из матичне књиге рођених
– Уверење о држављaнству
– Дипломa и додатак дипломи (кандидати којима је израда дипломе и додатка дипломе у току треба да доставе уверење о завршеном претходном образовању)
– Уверење о положеним испитима (кандидати којима је израда дипломе и додатка дипломе у току)

– Портфолио – дигиталну презентацију радова на УСБ флешу из области за коју се кандидат пријављује, са биографијом
– Оригинални примерак уплатнице као доказ о уплати накнадe за полагање испита за проверу склоности и способности
*студијски програм Аудиовизуелне композиције у износу од 9.000,00 дин.
* студијски програм Дизајн – Модул Просторни дизајн и Модул Бренд дизајн у износу од 5.000,00 дин.

2. Фотокопије свих наведених докумената (без овере)

ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ

08. ОКТОБРА 2021. (ПЕТАК)

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ И СПИСКОВИ ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ ДАНА

07.10.2021. у 15 часова.