ЗА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ „ДИЗАЈН“ (МОДУЛ  БРЕНД ДИЗАЈН) И СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ „АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ

ПРИВРЕМЕНА (ПРЕЛИМИНАРНА) РАНГ ЛИСТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНA 08. октобра 2021.год. у 15,30 часова