ОБАВЕЗУЈУ СЕ СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ ДА ПРЕ ПРИЈАВЕ ИСПИТА, ИЗ РАЧУНОВОДСТВА ШКОЛЕ, ПРИБАВЕ ПОТВРДУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ ДА ЈЕ ИЗНОС ШКОЛАРИНЕ КОЈИ ЈЕ ДОСПЕО ДО ДАНА ПРИЈАВЕИЗМИРЕН, ЈЕР У СУПРОТНОМ ИСПИТ НЕЋЕ МОЋИ ДА СЕ ПРИЈАВИ.

ОВА ПОТВРДА ЋЕ ЧИНИТИ САСТАВНИ ДЕО ИСПИТНЕ ПРИЈАВЕ.

Пример уплатнице можете прузети овде.