ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА

САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ

 

СТУДЕНТИ КОЈИ ДУГУЈУ ДЕО ШКОЛАРИНЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОД.

ИМАЈУ ОБАВЕЗУ ДА ДУГОВАЊА ИЗМИРЕ

ПРЕ УПИСА НАРЕДНЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОД