У складу са чланом 148. став 2 – 4 Закона о високом образовању   („Службени гласник РС“ бр. 88/17, 27/18- др. закон и 73/18, 67/2019), студенти уписани на основне студије и на студије на вишим школама до 10. септембра 2005.г. могу завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2020/2021 године.

Студенти уписани на студије школске 2006/2007 године могу завршите студије под истим условима као и студенти уписани до 10. септембра 2005.г.