БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

(ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА)

ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ

ТОКОМ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Поштовани студенти,

У складу са проглашеним ванредним стањем на територији Републике Србије обавештавамо вас да ће се до даљњег настава одвијати електронским путем, што значи да се до даљњег обастављају све активности у вези са процесом извођења наставе (предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, испити, одбране завршних и пројектних радова и др.).

Студенти ће материјале за сваки од предмета који је предвиђен распоредом у летњем семестру прузимати по упутству предметног наставником у складу са наставним планом и програмом.

Наставници и сарадници ће недељно постављати наставни садржај превиђен планом извођења наставе на начин који ће омогућити приступ и активно учествовање свим студентима. Обзиром на разноврсност предмета и методе извођења наставе није могуће предавања и вежбе поставити на сајт школе, већ ће студенти добити упутства за сваки предмет понаособ.

Студенти су у обавези да прате информације на сајту Школе, да проверавају свакодневно електронску пошту и да испуњавају предиспитне обавезе јер ће о томе предметни наставници водити евиденцију.

Такође вас обавештавамо да за сва питања у вези наставног садржаја можете контактирати предметног наставника на мејл адресу која се налази на сајту Школе/Одсека.

За сва питања и примедбе можете се обратити координатору за наставу Бојани Бојовић, на мејл адресу bojana.bojovic@vslpu.edu.rs

Студенти су у обавези да све мејлове шаљу уз навођење свог имена, презимена и броја индекса. На мејлове који не садрже наведене податке неће бити одговорено.

У Београду, 16.март 2020.год.

Координатор за наставу

Бојана Бојовић Милошевић, предавач