Радно време Школе од 9 до 15 часова сваког радног дана.

Радно време  СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ – од 10 до 14 часова; радно време шалтера са студентима/странкама од 10 до 12  часова, од понедељка до четвртка.

Радно време СЛУЖБЕ ЗА ПРАВНЕ, АДМИНИСТРАТИВНЕ, КАДРОВСКЕ И   ОПШТЕ ПОСЛОВЕ –  од 10 до 14 часова.

Радно време  БИБЛИОТЕКЕ среда, од 10 до 14 часова.  

 

Радно време ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕод 9 до 15 часова .

 

За недељу од 25.05. до 29.05.2020.г. распоред радног времена ће бити накнадно објављен на сајту.

НАПОМЕНА: Приликом уласка у зграду обавезно је коришћење заштитне маске. При уласку у зграду обавезна је дезинфекција обуће, прелажењем преко дезинфекционог отирача, и дезинфекција руку, употребом доступног дезинфекционог дозера на бази 70% алкохола.