СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: ДИЗАЈН

МОДУЛ БРЕНД ДИЗАЈН
МОДУЛ ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ

ПРИВРЕМЕНА (ПРЕЛИМИНАРНА) РАНГ ЛИСТА
БИЋЕ ОБЈАВЉЕНА

22. септембра 2021. год. у 16 часова.