ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКИ

ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ОБАВИЋЕ СЕ

ОД 21.12. ДО 24.12.2020.ГОД.

 ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ:

21.12.2020.ГОД. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕДИЈИ СЛИКЕ

–        I ГОДИНА         ОД 9,00 ДО 10,00 h

–        II ГОДИНА        ОД 10,30 ДО 11,30 h

–        III ГОДИНА      ОД 12,00 ДО 13,00 h

22.12.2020.ГОД. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

–        I ГОДИНА         ОД 9,00 ДО 10,00 h

–        II ГОДИНА        ОД 10,30 ДО 11,30 h

–        III ГОДИНА      ОД 12,00 ДО 13,00 h

23.12.2020.ГОД. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА

–        I ГОДИНА         ОД 9,00 ДО 10,00 h

–        II ГОДИНА        ОД 10,30 ДО 11,30 h

–        III ГОДИНА      ОД 12,00 ДО 13,00 h

24.12.2020.ГОД.  СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

    АУДИОВИЗУЕЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ

I ГОДИНА          ОД 10,00 ДО 11,00 ЧАСОВА

24.12.2020.ГОД. СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДИЗАЈН

МОДУЛ: БРЕНД ДИЗАЈН И МОДУЛ: ПРОСТОРНИ ДИЗАЈН

I ГОДИНА           ОД 11,30 ДО 12,30 ЧАСОВА

ПРИЈАВА ИСПИТА СА ЗАКАШЊЕЊЕМ (УЗ НОВЧАНУ НАКНАДУ ПО ЦЕНОВНИКУ) МОЖЕ СЕ ОБАВИТИ

И 29.12.2020.ГОД. ОД 12,00 ДО 14,00 ЧАСОВА

НАПОМЕНА: НЕТАЧНО И НЕПРАВИЛНО ПОПУЊЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ ИЋИ У ИСПИТНИ РОК

Пример уплатнице можете прузети овде.